Archiwum kategorii:Ewangelia

 • Czwartek - wspomnienie dowolne bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera(Wj 3,13-20)Mojżesz rzekł Bogu: "Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: "Jestem, który jestem". I... [read more]
 • Środa - wspomnienie dowolne św. Aleksy, wyznawca(Wj 3,1-6.9-12)Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął... [read more]
 • Wtorek - wspomnienie obowiązkowe Najświetszej Maryi Panny z Góry Karmel(Wj 2,1-15a)Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go ... [read more]
 • Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła(Wj 1,8-14.22)Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: „Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W... [read more]
 • Niedziela - XV Niedziela zwykła(Pwt 30,10-14)Mojżesz powiedział do ludu: ”Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy. Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj da... [read more]
 • Sobota - wspomnienie obowiązkowe świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta(Rdz 49,29-33.50,15-26)Jakub dał swoim synom taki rozkaz: „Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, w pieczarze, która jest na... [read more]
 • Piątek - wspomnienie obowiązkowe św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika(Rdz 46,1-7.28-30)Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: „Jakubie, Jakubie!”. A ... [read more]
 • Czwartek - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy(Prz 2,1-9)Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będz... [read more]
 • Środa - wspomnienie dowolne św. Antoniego Peczerskiego, opata(Rdz 41,55-57.42,5-7.14-15a.17-24a)Kiedy w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: "Udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie". Gdy był głód na całej... [read more]
 • Wtorek - wspomnienie dowolne świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i Towarzyszy(Rdz 32,23-33.33b)Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na... [read more]
 • Poniedziałek - wspomnienie obowiązkowe św. Jana z Dukli, prezbitera(Rdz 28,10-22a)Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do ... [read more]
 • Niedziela - XIV Niedziela zwykła(Iz 66,10-14c)Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej pi... [read more]