Tags archives: czytanie

 • Niedziela - XXI Niedziela zwykła(Iz 66, 18-21)Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekic... [read more]
 • Sobota - Święto św. Bartłomieja, apostoła(Ap 21, 9b-14)Anioł tak się do mnie odezwał: "Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka". I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podo... [read more]
 • Piątek - wspomnienie dowolne św. Róży z Limy, dziewicy(Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22)W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Człowiek ten, imieniem Elimelek, mąż Noemi, zmarł, ... [read more]
 • Czwartek - wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Królowej(Iz 9, 1-3. 5-6)Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy p... [read more]
 • Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Piusa X, papieża(Sdz 9, 6-15)Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i przyszedłszy pod dąb, gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy, stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy... [read more]
 • Wtorek - wspomnienie obowiązkowe św. Bernarda, opata i doktora Kościoła(Sdz 6, 11-24a)Oto przyszedł Anioł Pański i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pański." Pan jest... [read more]
 • Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Jana Eudesa, prezbitera(Sdz 2, 11-19)Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i... [read more]
 • Sobota - wspomnienie obowiązkowe św. Jacka, prezbitera(Joz 24, 14-29)Jozue przemówił do całego narodu: "Bójcie się Pana i służcie Mu ze szczerością i wiernością! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało słu... [read more]
 • Piątek - wspomnienie dowolne św. Stefana Węgierskiego(Joz 24, 1-13)Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: "Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugi... [read more]
 • Czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny(Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec... [read more]
 • Środa - wspomnienie obowiązkowe św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika(Mdr 3, 1-9)Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć ... [read more]