Zamknij
ul. Trzebnicka 12 55-114 Kryniczno

Modlitwa za naszą parafię

Modlitwa za naszą parafię

Zachęcamy do częstej modlitwy w intencji naszej parafii:

Jezu, wyznaję Cię jako Mistrza i Pana naszej parafii.

Zapraszam Cię, Jezu, do wszystkich sytuacji i spraw naszej wspólnoty. Zawierzam Tobie przeszłość, przyszłość i teraźniejszość każdego z nas: wszystkich wiernych oraz poszukujących.

Napełnij grupy parafialne swoim Duchem i obdarz darem wiary, dzięki któremu staniemy się prawdziwie Kościołem i wspólnotą wspólnot.

Niech osoby angażujace się w służbę przy naszym kościele będą świadectwem codziennego nawracania się.

Daj pokój i zgodę w naszej parafii, zrywając między nami i w nas wszelkie szkodliwe więzy.

Nasi duszpasterze niech pragna tylko jednego: naśladować Ciebie, myjącego nogi uczniom.

Niech Bóg będzie uwielbiony w nas i przez naszą parafię. Amen. 

Live a Reply

Live Reply