Archiwum kategorii:Ewangelia

 • Sobota - wspomnienie dowolne bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy(Rdz 27,1-5.15-29)Gdy Izaak się zestarzał i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał Ezawa, swego starszego syna: „Synu mój!” A kiedy ten odezwał się: „Jestem”, Izaak rzekł: „Oto zestarzałem się i nie znam dn... [read more]
 • Piątek - wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera(Rdz 23,1-4.19.24,1-8.10.48.59.62-67)Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sara, aby ją opłakać. A potem powstaw... [read more]
 • Czwartek - wspomnienie dowolne św. Elżbiety Portugalskiej(Rdz 22,1-19)Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jak... [read more]
 • Środa - Święto św. Tomasza, Apostoła(Ef 2,19-22)Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na święt... [read more]
 • Wtorek - wspomnienie dowolne św. Bernardyna Realino, prezbitera(Rdz 19,15-29)Aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: „Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta”. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się ... [read more]
 • Poniedziałek - wspomnienie dowolne św. Ottona, biskupa(Rdz 18,16-33)Mężowie, których gościł Abraham, odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić.A Pan mówił sobie: „Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wiel... [read more]
 • Niedziela - XIII Niedziela zwykła(1 Krl 19,16b.19-21)Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, po... [read more]
 • Sobota - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła(Dz 12,1-11)W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu... [read more]
 • Piątek- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa(Ez 34,11-16)To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystki... [read more]
 • Czwartek - wspomnienie dowolne św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła(Rdz 16,1-12.15-16)Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu potomka. Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: „Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej n... [read more]
 • Środa - wspomnienie dowolne św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła(Rdz 15,1-12.17-18)Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: „Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Abram rzekł: „O Panie Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do k... [read more]
 • Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera(Wj 32,15-24.30-34)Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach... [read more]