Zamknij
ul. Trzebnicka 12 55-114 Kryniczno

Czytania na sobotę, 4 kwietnia 2020

Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu (Ez 37,21-28) Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi...

Czytaj więcej

Czytania na piątek, 3 kwietnia 2020

Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu (Jr 20,10-13) Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako...

Czytaj więcej

Czytania na czwartek, 2 kwietnia 2020

Czwartek V Tygodnia Wielkiego Postu (Rdz 17,3-9) Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię...

Czytaj więcej

Czytania na środę, 1 kwietnia 2020

Środa V Tygodnia Wielkiego Postu (Dn 3,14-20.91-92.95) Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie...

Czytaj więcej

Czytania na wtorek, 31 marca 2020

Wtorek V Tygodnia Wielkiego Postu (Lb 21,4-9) Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie...

Czytaj więcej

Czytania na niedzielę, 29 marca 2020

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (Ez 37, 12-14) Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście...

Czytaj więcej

Czytania na sobotę, 28 marca 2020

Sobota IV Tygodnia Wielkiego Postu (Jr 11,18-20) Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi...

Czytaj więcej

Czytania na piątek, 27 marca 2020

Piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu (Mdr 2,1a.12-22) Mylnie rozumując bezbożni mówili sobie: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie...

Czytaj więcej

Czytania na czwartek, 26 marca 2020

Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu (Wj 32,7-14) Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i...

Czytaj więcej

Szukasz informacji o chrzcie, I komunii, bierzmowaniu, ślubie lub pogrzebie?

Wiekszość odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz na stronie naszej Kancelarii Parafialnej.