2-ga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 
 
 

Trwa czas duszpasterskich odwiedzin kolędowych (plan dostępny jest tutaj). Na kolędę przygotowujemy stół, krzyż, świece i wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów do katechezy. Kolędę rozpoczynamy w dni powszednie od godz. 16.00 a w sobotę i w niedziele od godz. 14.00. Serdecznie dziękujemy tym Rodzinom, które już przyjęły kapłana do swojego domu. Plan kolędy wywieszony jest w gablotce.

W środę będziemy obchodzić  Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Niech ich podążanie za prawdą inspiruje nas do codziennego poszukiwania prawdy o Bogu będącym tak blisko każdego człowieka.

W tym dniu porządek mszy św. jak w niedzielę.

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza mieszkańców Gminy dnia 6 stycznia na Spotkanie Noworoczne, które rozpocznie się Mszą św. odprawioną w kaplicy w Szymanowie o godz. 1500. Po Eucharystii odbędzie się wspólne kolędowanie i program artystyczny. Organizatorami są : Radny, Sołtys i Rada Sołecka Szymanów, Zespół Ludowy „ Szymanowianie” oraz OKSiR Wisznia Mała.

Prosimy o rezerwowanie  intencji  mszalnych  na przyszły rok kalendarzowy.


 

Parafianom i naszym Gościom dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości, za pomoc i ofiarność. Niech Pan obdarzy Was pokojem.

 

 

Komentuj